Babysalmesang

Babysalmesang er torsdage kl. 10.00-10.45 og forløber over ca. 10 gange.
Vi starter nye hold med babysalmesang i januar, april og august.

Salmer er poesi, der kan synges ind i barnets øre og sind allerede fra barnet er få måneder gammelt. Gennem sangen smelter den kristne grundfortælling sammen med det musikalske udtryk.
Den musik, som barnet hører i de første år, bliver ikke glemt. Det betyder, at de melodier, der så at sige synges ind med modermælken, vil ligge gemt i barnets erindring som noget trygt og godt.

(Fra Forordet til Min Første Salmebog, Dam/Marstal 2004)

Babysalmesang er både sang og musik, bevægelse og rytmik for baby, med udgangspunkt i salmer.
Et lille barn kan selvfølgelig ikke forstå salmernes ord, men de nuancerede klange og teksternes stemning sammen med enkelte ord kan godt bundfælde sig til varig glæde.

Evt. henvendelse til kirke- og kulturmedarbejder Heidi R. Rasmussen 21 28 36 50 eller sognehuset@egeriskirke.dk