Minikonfirmander

Elever fra 3. klasse bliver tilbudt at gå til minikonfirmandundervisning.

Vi hører historier, synger, leger, tegner, tager på udflugt og lærer kirken og dens omgivelser at kende. Og selvfølgelig taler vi om hvad kirke og tro og kristendom betyder.

I 2018/19 er eleverne fordelt på holdene således:
Efterår: 3.a  og 3.b fra Brårup Skole

Forår: 3.c Brårup Skole 

Elever fra Ådalsskolens 3.klasse -tilbydes undervisning i Estvad v. sognepræst Anita Engberg

Børnene undervises af kirke- og kulturmedarbejder Heidi R. Rasmussen og sognets præster. Heidi kan kontaktes på tlf. 21 28 36 50 eller e-mail: sognehuset@egeriskirke.dk