Begravelse og bisættelse

Når man har mistet, har man brug for at få sagt ordentligt farvel. Ved en kirkelig bisættelse eller begravelse bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad han eller hun fik lov at dele med andre mennesker i sit liv. Der bliver sat ord på sorgen og savnet, det man fik, og det man aldrig fik. Ved en kirkelig bisættelse eller begravelse hører man til trøst og fred det håbefulde budskab om opstandelse. Vi synger sammen og bærer på den måde med på hinandens sorg og savn.

Præsten er til rådighed for samtaler både før og efter handlingen.

Ved en bisættelse køres kisten efter højtideligheden i kirken til krematoriet, og afdøde brændes. Efter ca. 14 dage kommer urnen tilbage og sænkes i jorden. Ved en begravelse sænkes kisten i jorden umiddelbart efter højtideligheden i kirken.

Ring til kirkekontoret, tlf. 97 52 01 46, som vil hjælpe jer med at få aftalt tid og sted for begravelsen samt hvilken præst, der kan deltage.

Som udgangspunkt er det derefter præsten, som kontakter jer for at aftale nærmere.