Kirkegårdene

Kirkegårdene i Estvad og Rønbjerg styres lokalt. Henvendelse til menighedsrådet eller graverne, se under Estvad - Rønbjerg.

Kirkegårdene i Egeris, Skive og Resen hører sammen administrativt og styres fra Kirkegårdskontoret i Skive, v/kirkegårdsleder Anders Christensen

Reberbanen 19, 7800 Skive

Tlf. 97 52 06 44

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 9-13, torsdag 13-17

eller www.skivekirkegaarde.dk 

Her kan du henvende dig angående udtagelse af gravsted og vedligeholdelse af gravsted.

Taksterne er fælles for alle kirkegårde i området (i provstiet).

 

Kirkegårdstakster

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Priser er ikke momspligtige

For medlemmer af folkekirken:               

Gratis. Fornyelse ud over fredningstiden kr. 352,50
 

For ikke medlemmer:                              

Kr. 564,00 pr. år pr. kisteplads.

Kr. 283,00 pr. år pr. urne/barnegravsted.

Fornyelse ud over fredningstiden kr. 352,50

Betalingen for ikke-medlemmer og valgmenighedsmedlemmer erlægges, selvom gravstedet i forvejen ejes af et medlem af folkekirken.

Vælges græsgrav, hvor der er obligatorisk vedligeholdelse, medfølger:

ved liggende sten, 1 stk. vendevase, nedgravet til kr. 501,00 incl. moms.

ved stående sten, 2 stk. vendevaser, nedgravet til kr. 846,00 incl. moms.

Gravning, tilkastning

Priser er ikke momspligtige

For medlemmer af folkekirken:             

1 kistegrav                       Gratis

1 barnegrav                      Gratis

Lørdagstillæg                  Gratis

Urnenedsættelse             Gratis

For ikke medlemmer:   

1 kistegrav                                                 kr.  3.876,00 
1 barnegrav                                               kr.  1.762,00

Lørdagstillæg                                            kr.  1.410,00

Urnenedsættelse                                       kr.     705,00

Pyntning af graven og den opgravede jord, samt fjernelse af kranse og blomster koster ved begravelse kr. 1.215,00 og ved bisættelse kr. 320,00 incl. moms.

Pyntning i forbindelse med urnenedsættelse kr. 214,00

Samme pris for medlemmer og ikke medlemmer.

Ren- og vedligeholdelse i en brugsperiode med oplæg i stiftsmidlerne. Gravstedsvedligeholdelsesaftale

(momspligtig)

Gravstedsvedligholdelsesaftalen indeholder ud over den almindelige renholdelse af gravsted: Fornyelse af udgåede eller forvoksede flerårige planter, opretning efter jordsætning, supplering af perlegrus og muld, rensning og opretning af mindesten. Gravstedet skal være nyanlagt eller i tilsvarende stand når aftalen starter. Det anbefales at ren- og vedligeholdelsesaftalen udløber sammen med gravstedet.

                                                          10 år                      20 år

Gravsted med 1 kisteplads        kr.  8.810,00         kr. 17.620,00

Gravsted med 2 kistepladser    kr.  13.320,00       kr. 26.440,00

Urnegrav/barnegrav                   kr.    7.570,00     

Urne i fællesplæne, anonym      kr.   3,310,00     

Urne i plæne/plade eller skov    kr.   5.812,00

1 kisteplads i plæne                     kr.   6.818,00         kr. 13.636,00

2 kistepladser i plæne                 kr.    9.200,00        kr. 18.400,00

 

Alle vedligeholdelsesaftaler har udløb pr. 31. december, hvorfor der skal regnes med tillæg for løbende år.

Almindelig renholdelse af gravsted i et år

Priser er incl. moms         

1 kisteplads                                                 kr.    881,00

2 kistepladser                                             kr. 1.322,00

Urnegrav/barnegrav                                 kr.    757,00 


Spørgsmål vedrørende gravstedsanlæg, omforandringer, forårs og sommerblomster, grandækning mm, samt spørgsmål til ovenstående, kan rettes til:

Kirkegårdskontoret, Reberbanen 19, Skive, tlf. 97 52 06 44, mail: info@skivekgd.dk