1 pastorat, 2 sogne, 3 præster

I forbindelse med at det ene embede i Egeris blev ledigt i efteråret 2013, og der samtidigt blev berammet en forhøjelse af provstestillingen fra 25 til 50 %, besluttede biskop Karsten Nissen at lave en pastoratsammenlægning mellem Egeris, Estvad-Rønbjerg. Den trådte i kraft pr. 1.1.14 og det betyder, at der fortsat skal bo 1 præst i Estvad præstegård og 2 præster i Egeris, men at de tre fremover skal arbejde sammen over sognegrænserne. Præsterne vil, som tidligere, have særlig tilknytning til de sogne, de er bosiddende i, men skal derudover være med til at varetage præstearbejdet i begge sogne.

Alle er naturligvis velkomne til alt, der sker i kirkerne. Vi har også allerede flere fælles traditioner.

De to menighedsråd i pastoratet er fælles om ansættelse af ny præst, mens driften af kirkegårdene fortsat varetages lokalt.

Vi håber, at folk i alle tre sogne vil bære med på den nye pastoratstruktur og har man spørgsmål i den forbindelse er man meget velkommen til at kontakte menighedsrådsformændene eller provsten.