Katekumenat for søgende

Er du et søgende menneske?

Hvis ja, og din søgning peger i retning af kristendommen, hvad enten det er entydigt eller som en af flere muligheder, så er et katekumenat måske noget for dig.

Katekumenatet er en vej til tro, som går gennem samtale med andre, troende, tvivlende og søgende mennesker. Katekumenatet går over 8 måneder med cirka 2 samtaler om måneden efter aftale med de andre deltagere. Der hører også et antal gudstjenester med til forløbet. Katekumenatet afsluttes med et ritual i kirken. Der er mulighed for voksendåb eller konfirmation i forbindelse med forløbet.

Henvend dig til sognepræst Anita Engberg 40 37 34 28, hvis du er interesseret i at høre mere.