Prædikenværksted

Prædikenværksted foregår i Kirkeladen i Estvad en time hver uge typisk torsdage kl. 9 - 10.

Det er en times samtale om tro og liv. Her er ingen spørgsmål for dumme eller nogen tro for lille. Vi gennemgår en af de kommende søndages prædiketekster og kommer ad den vej langt omkring.

Datoerne findes i kalenderen for Estvad-Rønbjerg, men kontakt evt. sognepræst Anita Engberg, da ændringer kan forekomme, ligesom vi holder pause i ferieperioder.