1. søndag efter påske 2020

Påskeblomst, hvad du her?

valgt af organist, Søren Bech

Klik her for at lytte

Påskeblomst! hvad vil du her?

Bondeblomst fra landsbyhave

uden duft og pragt og skær!

Hvem er du velkommen gave?

Hvem mon, tænker du, har lyst

dig at trykke ømt til bryst?

Mener du, en fugl tør vove

sang om dig i Danmarks skove? 

(N.F.S. Grundtvig, 1817/1835)

Ifølge litteraturprofessoren Erik A. Nielsen, i hans påske-bidrag til Kristeligt Dagblad d. 23. april 2011, så følte Grundtvig på tidspunktet for tilblivelsen af salmens tekst, at han tvivlede både på sig selv, sit land og kristentroen, men fandt troen på det hele ved at se på påskeliljen: 

“Ligesom påskeliljen hvert år kommer op af sit løg, sådan er påsken også en gentagelse af Kristi opstandelse.”

Og jeg gætter på, at det faktum at påskeliljen på dette tidspunkt var anset for at være ukrudt - slet og ret - gav god mening for Grundtvig, både som et udtryk for Jesus og også for ham selv - måske lidt ligesom H.C. Andersens grimme ælling, der på trods af det på overfladen beskedne afsæt og udtryk i virkeligheden var og blev noget uendeligt meget større.

Det er ingen hemmelighed, at Carl Nielsen ligger helt i toppen blandt mine danske favorit-komponister, både når det gælder salmer og højskolesange, og også i hans til tider noget overraskende og anderledes instrumentale tonesprog, som f.eks. i hans Blæserkvintet opus 43.

Og blandt andet fordi afsættet her netop er en klassisk salme, har jeg til i dag valgt en mere rytmisk præget fortolkning, både med hensyn til pianistens harmonier og sangerens fraseringer. Indspilningen er her fra 2020 i Christianskirken i Aarhus, med Jakob Gunnertoft ved tangenterne og Mattias Hansen ved mikrofonen - god lytte-lyst derude!

Halleluja!

valgt af kirkesanger, Michael Halle

Klik her for at lytte

 

Her til første søndag efter påske har jeg måttet ty lidt til det græske: Ordet Halleluja, eller på græsk αλληλουια (alleelouya) er i modsætning til Hosianna`ωσαννα (hosanna) en lovprisning, mens Hosianna er en bøn om frelse (og her må pastoren jo lige træde til, hvis det er helt galt).

Sangmæssigt er der stor forskel på hvordan de to ord betones. Hosianna synges altid som et spørgsmål/bøn og er derfor gerne mere stille i sit udtryk end Halleluja, der skal have en kraft og styrke som man bl.a. finder i Händel’s Messias. Men da det jo er et stort korarrangement med langt flere korsangere end vi må have i kirkerne i denne tid, har jeg valgt at vi i stedet skal høre Leonard Cohen’s Hallelujah med Pentatonix, der i denne video holder behørig Corona afstand, men fremfører sangen i en særdeles flot udgave, der i hvert fald for mit vedkommende gi’r gåsehud over hele kroppen. Så må vi have til gode at høre Händel’s Messias med stort kor på et forhåbentlig andet tidspunkt.

 

 

Hjem hjemmere hjemmest - om hjemkomster

v/sognepræst, Birgitte Kjær

Klik her for at se andagten

Vi klipper hække

Graver, Anni Berthelsen
Gravermedhjælper, Kurt Heskjær

I denne uge har der bl.a. været gang i klipningen af hække på kirkegården i Estvad.

Det kan heldigvis klares med god afstand imellem alle involverede.

God søndag fra graverne!

Det er ikke så usædvanligt

v/sognepræst, Anita Engberg

Klik her for at læse dagens tekster.

Klik her for at læse dagens prædiken.