2 minutter om tro

3. søndag efter påske

Mennesker med tilknytning til Egeris-Estvad-Rønbjerg pastorat sætter ord og billeder på deres umiddelbare møde med søndagens tekster.

Gud viser sit væsen

Jesus siger meget tydeligt, at Han er vejen, sandheden og livet, og at når, man har set og hørt Jesus, så har man også set hans Far - altså Gud. Gud har handlet gennem Kristus.

Det er meget svært for os at fatte, men samtidig tror jeg, at må vi forstå det sådan, at Gud er alt det, som Kristus viste os med sine ord og handlinger. Han var og er alt det ubetingede gode og hele kærlighedens væsen. Det giver mening for mig, at Jesus er sandheden, fordi vi alle kan være i Guds kærligheds lys.

Jesus siger også til sine disciple, at hvis de ikke tror på ham, så skal de tro på det, han gør. Jesus levede fuldt ud det gode, hjalp og helbredte mennesker. Gud viser sit væsen gennem ham.

Jesus viser også hvordan vi som mennesker bør leve med hinanden. Det er vi som bekendt ikke ret gode til at forvalte og har derfor ofte brug for at blive mindet om det.

Alligevel tror jeg, at alt den godhed, som mange mennesker viser for hinanden udspringer af Guds kærlighed.

Og når vi ikke synes, at vi slår til, er der fred at hente i Guds kærlighed og tilgivelse.

Jesus siger, at vi ikke skal være bange - vi skal tro på Gud og tro på ham. Han siger også, at der hvor han er skal vi også være, og at hos Gud er der mange boliger. Det er svært helt at forstå, men jeg tror, at Gud ikke er begrænset af den samme tid og rum, som vi er.

For mig betyder det også, at vi er omsluttet af Guds evigt gældende kærlighed, og at den ikke slutter med vores liv her på jorden, som vi jo kan se er meget skrøbeligt, men at vi kan leve i håbet  om, at vi og vores kære, kan forblive for evigt i Guds kærlighed.

Estrid Læssøe Nielsen, 30. april 2020

Til toppen

Tør vi klippe kæden?

Vi hører gang på gang i evangelierne, at apostlene tvivler på, om Jesus nu også er Guds søn.

I dagens tekst sker det endda 2 gange. Først siger Thomas til Jesus:”Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan kan vi så kende vejen?” Og lidt efter siger Filip:”Herre, vis os Faderen, og det er nok for os”.

Jesus svarer lidt forskelligt, men siger helt klart, at kender I mig, vil I også kende min fader.

Som mennesker ønsker vi forklaringer og beviser for alting, især i denne tid, hvor vi står midt  i en kamp uden at vide, hvornår hverdagen atter indfinder sig. 

Sognepræst Asger Baunsbak har engang undret sig over, at vi hele tiden vil have beviser – hvorfor kan vi ikke bare tro, især når meget af det, der står i evangelierne alligevel ligger udenfor vor fatteevne?

Så, hvorfor kan vi ikke bare klippe kæden over og åbne op for troen?

Egon Espersen, 01. maj 2020

Til toppen

Fri bane?

Jesus sagde til ham: ”Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip?”

Jeg synes, jeg har travlt. Har overhalet nogle biler på min vej – men er nu kommet til at køre bag en lastvogn med anhænger. Jeg trækker ud med jævne mellemrum for at se, om der er fri bane – men må trække ind igen. Der kommer hele tiden biler bagfra og kører udenom – også nogle af dem, jeg kørte forbi tidligere. Jeg må sænke farten og acceptere vejens kurver og manglende mulighed for frit udsyn.

Køreturen får mig til at tænke på andre situationer i livet, hvor jeg er så tæt på, at jeg mister udsynet og det store overblik. Så tæt på – og i så lang tid – og jeg ser alligevel ikke det, der er nærmest. Jeg er optaget af at komme videre – men jeg kan ikke se tilstrækkeligt af vejen.

Brændte ikke vore hjerter i os.

Anne-Lise Elgaard, 01. maj 2020

Til toppen