Betty Ahrenfeldt reflekterer over søndagens tekst. 

https://www.youtube.com/watch?v=a55IFVMuxeM